Personale & Fravær

Få værdifulde indsigter til at optimere personaleområdet.

Få overblik over personaleområdet

 

 

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

  

Systemskifte

FLIS er det værktøj, der henter data om personale og fravær fra kommunens løn- og personalesystemer via KRL. 

Gennem personaledata kan kommunerne opnå overblik over sygefravær, sammensætning af medarbejdere, personaleomsætning og ansættelsesformer. Dataområdet giver adgang til et aggregeret personaledatasæt på tværs af alle 98 kommuner. For mere detaljerede analyser kan den enkelte kommune arbejde med data helt ned på medarbejderniveau. Disse data leveres fra KRL, der sørger for indsamling og bearbejdning, før de præsenteres i FLIS.

Vi vil gerne understrege, at personale- og fraværsdata udelukkende må anvendes til statistiske formål og forskning. Dette sikrer, at dataene bruges korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Personale er et af FLIS' tre tværgående dataområder (BorgerØkonomiPersonale), der fungerer som en fælles referenceramme for de øvrige dataområder. Data fra tværgående dataområder kan berige analyserne og give en bredere forståelse af området.