FLIS Skole & Dagtilbud

Giv dine beslutninger et mere solidt fundament med adgang til data om kommunernes skoler og daginstitutioner

 

 

Fremtidssikre kvaliteten af undervisning og trivsel med FLIS

 

Opdag FLIS og få et godt grundlag for at træffe konkrete handlinger og forbedringer, der kan optimere kvaliteten af undervisning og trivsel på kommunens skoler og daginstitutioner. FLIS er kommunens værktøj til at sikre fremtidens succes for eleverne.

Med FLIS kan kommunerne dykke ned i forskellige aspekter af skole- og dagtilbudssområdet både inden for den enkelte institution og på tværs af kommunen.

FLIS giver dig mulighed for at få overblik over vigtige data, der spiller en central rolle i evalueringen og forbedringen af kvaliteten inden for undervisning og trivsel på skolernes og daginstitutionernes område. Kommunerne kan eksempelvis få adgang til inklusionsprocenten, som vurderer segregeringen og bidrager til at sikre lige muligheder og inklusion for alle børn. Karaktergennemsnittet giver indsigt i elevernes præstationer og hjælper med at identificere både styrker og områder, der kan forbedres. Andelen af elever i afgangsprøver giver et klart billede af, hvor mange elever der deltager i disse prøver, og det er en vigtig indikator for uddannelsesparathed. Elevfraværet er en afgørende faktor for trivsel og præstation.

Med FLIS har kommunerne også indsigt i elevgrundlaget og mulighed for at analysere antallet af elever pr. skole. Ved at overholde den politiske grænse på minimum 60 elever pr. skole kan kommunerne sikre optimale undervisningsmiljøer og en effektiv ressourceallokering. FLIS giver også mulighed for at få indblik i komme- og gå-tider på daginstitutioner. Dette hjælper med at forstå og optimere strukturer og rutiner i hverdagen for at skabe en mere effektiv og velorganiseret drift.

FLIS-dataene udgør en værdifuld ressource for beslutningstagere og interessenter i kommunen. De kan bruges som redskab til at optimere kvaliteten af undervisning og trivsel og dermed skabe en bedre fremtid for kommende generationer.

Opdag FLIS og brug det som dit værktøj til at skabe en bedre fremtid for eleverne og sikre høj kvalitet inden for undervisning og trivsel på kommunens skoler og daginstitutioner.

 

 

 

 

 

Dataområder under skole og dagtilbud

 

 

Læs også