FLIS - Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem

FLIS er den fælleskommunale løsning til ledelsesinformationssystem samler data fra kommunernes fagløsning og sender hver måned sender opdaterede, validerede data til kommunerne, som de kan bruge til benchmarking og ledelsesinformation. FLIS nedbryder data-siloer, og skaber mulighed for indblik, overblik og øget transparens på tværs af kommuner og deres fagområder.

 

;
;