Om FLIS

Få styr på dine kommunale data og benchmark med FLIS - det centrale værktøj til øget gennemsigtighed og effektiv ledelse.

FLIS: En platform for kommunal ledelse, gennemsigtighed og benchmarking

 

 

Styrk din kommunes ledelse med FLIS
FLIS er en enestående mulighed for kommunerne til at få adgang til deres egne data på en måde, der kan styrke deres ledelse og sammenligning med andre kommuner. FLIS er designet til at skabe mere gennemsigtighed i kommunernes opgaveløsning og styrke deres fællesskab gennem benchmarking.

Valide nøgletal og benchmarkingdata til din kommune
FLIS giver kommunerne adgang til valide nøgletal, som kan hjælpe med at skabe overblik og samtidig mulighed for at dykke ned i deres egne data. FLIS tilbyder data , som kan understøtte den politiske og administrative ledelse af kommunen. FLIS opdaterer data hver måned, så der er løbende opfølgning året rundt.

Forbedr den faglige opgaveløsning i din kommune
FLIS er også et nyttigt værktøj i den faglige opgaveløsning, da det giver et bedre overblik over grupper af borgere end kommunens egne fagsystemer kan. Data i FLIS er standardiseret på individniveau og sammenlignelige mellem kommuner, og der er samlet historik. 

 

Fra rådata til nøgletal
FLIS indeholder månedsaktuelle data fra alle 98 kommuner på alle de store serviceområder.

 

 

FLIS produkter

FLIS-data er tilgængelige for kommunerne på forskellige måder:

 

MÅNEDLIGE DATAPAKKER

Hvert dataområde er tilgængeligt som en datapakke, der indeholder både persondata og aggregerede data.

Hver måned bliver den opdaterede datapakke lagt på en FTP-server, hvorefter den kan hentes og importeres til kommunens LIS-system, som f.eks. KMD, Fujitsu, LIFA, Inspari, og andre systemer, hvor data kan bruges til analyse og rapportering og sammensættes med andre kilder.

Datapakkerne kræver altså en BI-løsning eller en teknisk kyndig person i kommunen, der kan bygge en lokal løsning.

PLUG N' PLAY ANALYSER I FLIS DAP

På udvalgte dataområder kan data også tilgås via FLIS DAP.

FLIS DAP er navnet på særligt designede dataværktøjer, hvor alle med kendskab til Excel, Power Bi eller adgang til løsninger som fx Tableau, Targit m.fl., kan køre analyser på en række foruddefinerede nøgletal.

FLIS DAP KOMMUNESPECIFIK

Det er en særligt designet data-kube, der giver kommunerne mulighed for at arbejde med deres egne data på en mere detaljeret måde, så det bliver nemmere at bruge data i FLIS.

Med FLIS DAP Kommunespecifik kan kommunerne anvende værktøjer som Excel og Power BI til at analysere data og få en mere detaljeret indsigt i specifikke områder, der er relevante for kommunen.