Økonomi

FLIS giver adgang til detaljerede økonomidata fra kommunernes økonomisystemer helt ned på posteringsniveau. Med FLIS økonomi kan kommunen danne sig et overblik over kommunernes udgifter på forskellige områder som fx byudvikling, transport og infrastruktur, undervisning og kultur, sundhed, sociale opgaver og beskæftigelse samt meget mere.

Få indsigt i økonomiområdet

 

 

Økonomidata i FLIS DAP (Power BI)

 

Økonomidata i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge Økonomidata i FLIS DAP i Power BI og Excel

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

  

Systemskifte

FLIS Økonomi giver kommunerne adgang til data vedrørende deres regnskab og budgetter på alle områder indenfor den autoriserede kontoplan helt ned på posteringsniveau. Du kan fx se hvilke udgifter kommunerne har haft på forskellige områder såsom byudvikling, infrastruktur, undervisning og kultur, sundhed og om de kommer fra selvejende/private eller andre offentlige myndigheder. 

Økonomi-området er et af FLIS' tre tværgående dataområder (Borger, Økonomi, Personale), der fungerer som en fælles referenceramme for de øvrige dataområder. Data fra tværgående dataområder kan berige analyserne og give en bredere forståelse af området.

 

 

 

Opdaterede posteringer på kommuneniveau: Forskellen mellem DST og FLIS

FLIS økonomidata kan på mange måder sammenlignes med Danmarks Statistik (DST), men der er forskel. 

DST er den mest anvendte kilde til økonomidata i Danmark, men deres statistikker for kommunernes økonomi offentliggøres kun én gang om året og foretager som udgangspunkt ingen revideringer. I FLIS opdateres data fra kommunernes økonomisystemer månedligt. Dette kan medfører at rettelser i økonomisystemerne, foretaget efter DSTs offentliggørelse, vil skabe en forskel mellem FLIS og DST data da FLIS medtager rettelserne ved næste udlæsning af data.