Borgerdata

Få dybdegående indsigt i befolkningens bevægelser og udvikling i din kommune. Fra fødsler og dødsfald til til- og fraflytninger, kan du tælle og analysere antallet af borgere og fordele dem efter faktorer som alder, køn, civilstand, statsborgerskab og betalingskommune. Med FLIS kan du følge deres bevægelser løbende og koble det til andre dataområder såsom Voksenhandicap og Ydelsesrefusion.

Få indsigt i din kommunes befolkning

 

 

Borgerdata i FLIS DAP (Power BI)

 

Borgerdata i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge borgerdata i FLIS DAP i Excel og Power BI

FLIS Borgerdata giver dig indsigt i befolkningens bevægelser og udvikling i din kommune. Du kan se antallet af tilflyttere, fraflyttere, indvandrede, udvandrede, fødte, døde, genfundne og forsvundne borgere og meget mere. Dataområdet er baseret på Det Centrale Personregister (CPR), som leverer data til FLIS dagligt.

Borgerdata er et af FLIS' tre tværgående dataområder (Borger, Økonomi, Personale), der fungerer som en fælles referenceramme for de øvrige dataområder. Data fra tværgående dataområder kan berige analyserne og give en bredere forståelse af området.

 

Opdaterede folketællinger på kommuneniveau: Forskellen mellem DST og FLIS

FLIS borgerdata kan på mange måder sammenlignes med Danmarks Statistik (DST), men der er forskel. 

DST er den mest anvendte kilde til folketællinger i Danmark, men deres tal kan ikke følge enkeltpersoner. I FLIS opdateres og opretholdes adresseoplysninger på personniveau, hvilket betyder, at FLIS kan levere præcise og opdaterede oplysninger.

Årsagen til dette er, at når DST offentliggør folketallet for en bestemt periode (fx første kvartal af 2021), inkluderer de kun opdateringer og rettelser, som er modtaget i de første 30 dage efter starten af perioden (dvs. 1. januar). Det betyder, at hvis der er nogen, som flytter eller dør i denne periode, vil disse ændringer blive taget med i DST's folketælling.

Mens DST stopper med at opdatere deres tal efter den første måned, fortsætter FLIS med at opdatere deres tal løbende, også de historiske tal, med yderligere tilbagereguleringer fra kommunerne. Hvis du har brug for mere detaljerede og opdaterede folketællinger på kommuneniveau, kan FLIS være en fordel. FLIS tilbyder en mere detaljeret og opdateret folketælling, som er mere nøjagtig på lang sigt.

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

  

Systemskifte