Skole

FLIS Skole giver mulighed for at danne sig et overblik over kommunernes skoler, elever og skolepersonale. Dataområdet dækker en lang række informationer omkring disse institutioner og individer lige fra karakterer, fravær og klassetrin til økonomiske udgifter og personalesammensætning. Med månedlig data fra FLIS kan du nemt følge med i driften på skoleområdet. 

Få indsigt i skoleområdet

 

 

Skole data i FLIS DAP (Power BI)

Aktivitetsdata giver detaljeret indsigt

FLIS Skole giver adgang til nøgletal og data for skoleområdet, herunder information om forskellige skoletyper, ejerforhold og individuelle elevdata som alder, navn og statsborgerskab. På dataområdet Skole er det også muligt at se hvilken klasse og klassetype eleverne går i, deres karakterer fra forskellige fag og prøver og deres fravær samt årsagerne for det.

På dataområdet vil du også kunne finde beregninger af fx karakter- og fraværsgennemsnit for den enkelte elev, deres klasse og hele institutionen.

Med FLIS Skole er det muligt at udføre mere præcise analyser og give mere målrettet støtte til den enkelte elev. Samtidig kan dataene bruges til at identificere mønstre og tendenser i forskellige elevgruppers præstationer og adfærd.

 

Skole data i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge Sundhedsdata i FLIS DAP i Power BI og Excel

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

  

Systemskifte

Suppler med tværgående dataområder
FLIS Skole kan suppleres med data fra de tværgående dataområder. Du blandt andet kan få indblik i kommunernes udgifter til skoleområdet ved at koble dataene til FLIS Økonomi, sammensætning af skolepersonale, deres løn og fravær med FLIS Personale & Fravær samt demografiske oplysninger om de enkelte elever med FLIS Borger.

 

Levende data og harmonisering
FLIS Skole tilnærmer sig mange af de samme begreber og definitioner som Styrelsen for IT- og Læring. Dette sikrer, at du ikke skal forholde dig til to forskellige opgørelser af de samme mål. Det er dog ikke muligt at danne en fuldstændig overensstemmelse mellem STIL og FLIS da STIL opgør mange af deres tal årligt i september, hvorimod FLIS leverer data på månedlig basis. Dette påvirker især data om elevtal, bopæl og alder. For en mere dybdegående forklaring af disse forskelle henvises der til dokumentation nedenfor.