Voksenhandicap

FLIS Voksenhandicap data giver mulighed for at undersøge forskellige aspekter af det specialiserede voksenområde. Dataområdet dækker tilbud og ydelser til voksne borgere, der er svært multihandicappede, og som har brug for støtte i mange timer af døgnet.

Få indsigt i det specialiserede voksenområde

 

 

Voksenhandicapdata i FLIS DAP (Power BI)

 

Voksenhandicapdata i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge Økonomidata i FLIS DAP i Power BI og Excel

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

  

Systemskifte

Aktivitetsdata giver detaljeret indsigt

FLIS Voksenhandicap giver adgang til vigtige nøgletal og data inden for det specialiserede voksenområde. Du kan se antallet af borgere, der modtager en ydelse, og hvor længe de har modtaget den. 

Med FLIS kan du sammenligne din kommunes data med andre kommuner på centrale nøgletal som samlede udgifter, antal modtagere af ophold og gennemsnitsudgifter.

Udover dette, giver FLIS også adgang til aktivitetsdata, der beskriver antallet af ydelser eller handlinger, der er udført eller planlagt for den enkelte borger, herunder en række sociale tilbud som aktiviteter og samvær, beskyttet beskæftigelse, botilbud, socialpædagogisk støtte, personlig assistance, ledsageordning og personlig og praktisk hjælp.

 

Få indblik i omkostninger, aktiviteter og demografiske forhold med tværgående dataområder

Suppler med tværgående dataområder

FLIS Voksenhandicap kan suppleres med data fra de tværgående dataområder med økonomi og borger data. Ved at koble dataene til fx FLIS økonomidata, kan du få et indblik i omkostningerne helt ned på personniveau, også kaldet enhedsomkostninger.

Derudover kan du undersøge udgifter og aktiviteter, både i egen kommune og sammenligne det med andre kommuner, samt se udviklingen i ydelser og udgifter over tid med en historik på 5 år. Det kan bruges til at analysere og forstå aktiviteter og udgifter inden for området, og hvordan indsatserne kan forbedres.

 

Specielt tilpasset til hver enkelt kommune

Det sidste niveau er specielt tilpasset til hver enkelt kommune og indeholder aktivitetsdata ned på individniveau for egen kommune til detaljeret analyse og opfølgning. Data svarer til kommunernes indberetninger til den fælles snitflade med Danmarks Statistik. Koblet til FLIS borgerdata kan kommunerne analysere en række demografiske forhold – fx fordeling på alder, køn mv.