Ældre

I dataområdet Ældre kan kommunerne finde data om modtagere af plejeboliger, hjemmehjælp og visitation (både personlig pleje og praktisk hjælp), træning, brugte timer og andre ydelser samt personales fravær. Data på ældreområdet bygger derfor på data fra økonomisystemer, løn- og personalesystemer, CPR-data og kommunernes aktiviteter på ældreområdet.

Få indsigt i ældreområdet

 

 

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

  

Systemskifte

FLIS ældredata giver dig indsigt i udgifterne på ældreområdet og information om modtagere i din kommune. Du kan se information om de samlede udgifter, også information om plejeboliger, hjemmehjælp og forbrugsprocenter for både udgifter og modtagere. Hvert område under ældredata indeholder også en række nøgletal, som kan bruges til sammenligning på tværs af kommuner.

Det er muligt at trække statistikker for ældredata fra 2008 og frem via FLIS. Dataene opdateres månedligt, hvor data fra den måned der er gået, bliver lagt ind. Der bruges 4 typer data på ældreområdet, som alle er med til at skabe værdi og anvendelsesmuligheder, og kan hjælpe med at give forståelse og berige analyser.

Ældredata er et af FLIS' fem Social- og Sundhed dataområder (VoksenhandicapÆldreUdsatte børn og unge, Fælles Sprog III, Sundhed), der fungerer som en fælles referenceramme for de øvrige dataområder.