FLIS - Datavalidering

På denne side finder du information omkring de forskellige datavaliderings tiltag som FLIS foretager for at sikre en øget datakvalitet på de forskellige dataområder. Du kan også finde dokumenter omkring validering af FLIS op mod andre datakilder.

Hvad er datavalidering?

Datavalidering er de processer der forbedre datakvaliteten, så data kan bruges til sit tilsigtede formål. Dette involverer fx at rengøre data, sikre at data er inden for en bestemt værdigrænse, og at registrerede data er korrekte og meningsfulde. Validering er derfor nødvendigt for at forbedre datakvaliteten ved at fjerne irrelevant, forkert eller misvisende data.

I FLIS foretages der validering af alle dataområder i forbindelse med indlæsning af data fra kommunernes fagsystemer og andre datakilder. Det er dog kun på udvalgte dataområder hvor kommunerne skal deltage i datavalideringsprocessen. 

 

 

Datakvalitetstests for kommunerne

I FLIS er der implementeret en række datakvalitetstests. Disse tests tjekker bl.a., om data er blevet leveret fra de forventede fagsystemer, om der er store udsving i nogle bestemte værdier, og om data er registreret korrekt. Testene er kun implementeret, hvor det er nødvendigt, og de findes derfor kun på udvalgte dataområder i FLIS.

Antallet af datakvalitetstests og antallet af fundne fejl eller opmærksomhedspunkter kan derfor variere afhængigt af dataområdet og den enkelte kommune. 

En vejledning til hvordan man tilgår disse datakvalitetstests kan findes her.

 

Dataadministratoren har adgang til datakvalitets tests
Datakvalitets testene udføres løbende på en månedlig basis, og dataadministratoren for den enkelte kommune kan finde resultaterne af dataområdernes tests på administrationsportalen. Har man ikke adgang til resultaterne, men ønsker at få det, skal man kontakte sin kommunes sikkerhedsansvarlige og blive oprettet som bruger eller dataadministrator.

Der findes kommunehenvendte datakvalitets tests på følgende dataområder:
Ældre, Økonomi, Personale, Skole, Voksenhandicap, Ydelsesrefusion og Nøgletal

 

 

Årlig datavalidering for kommunerne

FLIS bestræber sig på at anvende begreber og definitioner, som kan sammenlignes med andre nationale statistikker, hvor det er muligt. Dette letter sammenligning og forståelse af målinger på tværs af forskellige opgørelser. FLIS-data fra udvalgte dataområder valideres hvert år ved at sammenligne med andre anerkendte datakilder, fx Styrelsen for IT og Læring eller Danmarks Statistik.

I FLIS er det kun Borger, Skole, Voksenhandicap og Økonomi områderne som gennemgår en central validering.

Valideringsrapporter vil blive offentliggjort, når de eksterne datakilder har publiceret deres data og det er blevet behandlet i FLIS.