Ydelsesrefusion

I dette dataområde kan kommunerne se, hvilke ydelser den enkelte borger modtager som fx arbejdsløshedsdagpenge, SU, sygedagpenge, førtidspension og løntilskud. Kommunerne kan også se, hvor meget de og staten finansierer af den enkelte borgeres ydelse(r). Kommunerne har også mulighed for at se, hvor stor en andel af de borgere, der fx modtager kontanthjælp, er på et givent refusions- og medfinansieringstrin. Det kan kommunerne bruge til at følge op på deres indsatser og udgifter på det offentlige forsørgelsesområde og hermed give et bedre budgetteringsgrundlag.

Få indsigt i din kommunes borgere på offentlige ydelser med refusion/medfinansiering

 

 

Ydelsesrefusionsdata i FLIS DAP (Power BI)

 

 

Ydelsesrefusionsdata i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge Ydelsesrefusion data i FLIS DAP i Power BI og Excel

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

Dataområdet Ydelsesrefusion

Med FLIS Ydelsesrefusion kan kommunerne holde styr på, hvor meget de skal betale for borgere på offentlig forsørgelse, og hvor meget de får refunderet af Staten.

Kommunerne kan bruge FLIS Ydelsesrefusion til at se, hvor længe deres borgere har været på offentlig forsørgelse. Dette er vigtigt, fordi kommunerne gradvist får mindre refusion fra staten, jo længere borgeren har været på forsørgelse. Ved at følge med i borgerens ophold på forsørgelse kan kommunerne også sammenligne sig med andre kommuner og se, hvordan de klarer sig i forhold til at få borgere tilbage i arbejde.

Dataene kan også bruges til at overvåge omkostningerne til borgere, der modtager fuld offentlig forsørgelse. Kommunerne kan planlægge og justere deres budgetter og ressourcer mere præcist og effektivt. FLIS Ydelsesrefusion giver kommunerne mulighed for at sammenligne tendenser og analysere deres gennemsnitlige refusions-/medfinansieringsprocent for hver enkelt ydelse hver måned. Selvom der ikke er udviklet nøgletal på FLIS Ydelsesrefusion, har kommunerne adgang til benchmark data, hvor det er muligt at sammenligne sig med andre kommuner.

 

Ydelsesrefusion - en del af Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområdet

Kommunernes Ydelsessystem, Ydelsesrefusion, DFDG og DREAM skaber tilsammen kuben for Kommunernes Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområde i FLIS. KY, Ydelsesrefusion og DFDG kan på enkelte steder snakke sammen på tværs af dataområderne, hvilket kan være med til at skabe en forståelse for en borgers rejse gennem de tre områder.

DREAM kan benyttes til analysere en borgers rejse, finde sammenligninger mellem diverse borgere, og finde borgere hvis forløb ligner tidligere forløb.